Bijeenkomsten

Bijeenkomst op maandag 4 maart 2013 voorbereiding crisis: denken in scenario's

Afbeelding

Snel wijzigend overheidsbeleid, bezuinigingen, reorganisaties, massaontslagen, onrust op de werkvloer, integriteitvraagstukken, sensatie- en onderzoeksjournalistiek, klokkenluiders, actiegroepen. In sneltreinvaart komen er allerlei ontwikkelingen op organisaties af. Ontwikkelingen die ook nadrukkelijk risico’s met zich meebrengen. Risico’s die adequaat moeten worden ingeschat. Risico’s waar een organisatie zich op kan voorbereiden

Crion, centrum voor crisisondersteuning is een samenwerkingsverband van Bex*communicatie en International Security Partners en biedt één loket voor alle crisisvraagstukken. Crisisexperts Peter Willemsen en Ezra van Tiel van Crion waren als adviseur betrokken bij tientallen crises voor uiteenlopende organisaties. Aan de hand van voorbeelden uit hun praktijkervaring laten zij u ervaren wat het nut is om in scenario’s te denken. Daarbij gaan zij ook in op de meest gemaakte fouten bij crisismanagement en –communicatie. De bijeenkomst is bedoeld voor leden Raad van Bestuur, directeuren, bestuurders, risk managers, business continuity managers en communicatiemanagers.
15.30 uur Aanvang
17.00 uur Eenvoudige maaltijd
18.00 uur Vervolg programma
19.30 uur Einde

Kosten:
De kosten bedragen € 150,- (exclusief BTW). Voor opdrachtgevers van Bex*communicatie is de workshop kosteloos. U ontvangt vooraf van ons een factuur. Na betaling sturen wij u een bevestiging. De workshop is bij Bex*communicatie, Piuslaan 70a, 5614 CM Eindhoven. Bent u verhinderd? Laat een collega uw plaats innemen. Krijgen wij uiterlijk één week vóór de workshop uw annulering, dan hoeft u geen deelnamekosten te betalen.