Bijeenkomsten

Themadag crisismanagement 24 mei 2012

Afbeelding

Het Nederlands Compliance Instituut heeft met medewerking van International Security Partners en Bex*communicatie ontwikkeld de ‘Themadag Crisismanagement en de Compliance Officer’.

Tijdens de themadag worden de volgende thema’s behandeld:
• de compliance officer en de crisis
• wanneer is sprake van een crisis
• het crisisproces
• risico-inventarisatie en analyse
• crisismanagementorganisatie
• crisiscommunicatie
• de praktijk

De deelnemer maakt kennis met verschillende dreigingsbeelden die uit een crisis voortvloeien en
krijgt een handreiking op welke wijze een crisis kan worden beheerst. Als studiemateriaal ontvang
je onder meer het boek ‘Crisismanagement, orde in de chaos’ van Hans Slaman (Uitgeverij Boom
Nelissen, ISBN: 97890244 00690)
Opleidingsduur
De Themadag Crisismanagement en de Compliance Officer is een ééndaagse opleiding, die start
om 08.45 uur en eindigt omstreeks 17.00 uur.
Datum
24 mei 2012
 klik hier voor de brochure