Cases

Arbeidsonrust door verplaatsing productie

Een fabrikant besluit een Nederlandse productiefaciliteit te sluiten en over te plaatsen naar het Verre Oosten. Het aangekondigde massaontslag zorgt voor grote arbeidsonrust die onder meer tot stakingen en dus leverproblemen voor afnemers kunnen leiden.

Aan de hand van het reorganisatieplan bepaalt Crion de mogelijke scenario's, die worden vertaald naar een communicatiestrategie gericht op in- en externe stakeholders. Dankzij het scenariodenken en de zorgvuldige communicatie worden de potentiele risico's inzichtelijk en kunnen deze worden geminimaliseerd.