Cases

Bank oefent overval

Een Nederlandse bank wil testen of de crisisplannen goed werken en zijn crisisteam goed functioneert.

Crion ontwikkelt een crisissimulatie. Het scenario van de simulatie is gebaseerd op een gijzeling en overval van een filiaal. De simulatie op basis van een minutieus draaiboek is maatwerk, zodat alle situaties en namen kloppen. Tijdens de simulatie wordt “de buitenwereld” (medewerkers, politie, media, enz.) gespeeld door een responscel. Die zorgt voor massale telefoontjes, e-mails, social media-berichten en vragen van journalisten. De simulatie laat zien in hoeverre de voorhanden procedures werken, hoe het team informatie verzamelt en analyseert, hoe er in scenario’s wordt gedacht, hoe besluiten worden genomen, welke strategie wordt gekozen en hoe wordt omgegaan met de in- en externe communicatie.