Cases

Cliënt overlijdt in afzonderingsruimte

In een zorginstelling wordt een cliënt die zich zeer agressief gedraagt in een afzonderingsruimte geplaatst. Ondanks fouilleren en gedeeltelijk ontkleden, weet hij brand te stichten. Hij overlijdt uiteindelijk aan zijn verwondingen.

Crion adviseert samen met een advocaat het crisisteam van de zorginstelling over de in- en externe communicatie en de contacten met politie en Openbaar Ministerie, dat besluit tot strafrechtelijke vervolging. Zo adviseert Crion de instelling onder meer om zelf een onafhankelijk onderzoek door deskundigen te laten verrichten en de resultaten daarvan te communiceren. Ook is er speciale aandacht voor de begeleiding van medewerkers die door de politie worden gehoord en de voorbereiding van de strafrechtzaak. De organisatie wordt vrijgesproken tijdens de strafrechtzaak.