Cases

Professioneel crisismanagement voor sociale werkplaats

Eén van Nederlands grootste sociale werkvoorzieningen, waar ook TBS’ers werken, wil zijn crisismanagement en –communicatie verbeteren. Crion zorgt voor een risico-inventarisatie en –analyse.

Samen met het managementteam en sleutelfiguren uit de organisatie brengen we de risico’s in kaart. Vervolgens maken we een crisismanagement en –communicatieplan waarin per cluster van crises vastligt hoe er moet worden gehandeld. De organisatie oefent regelmatig op basis van maatwerksimulaties en crisismediatrainingen. En ze sluit een abonnement af bij Crion voor 24-uurs bereikbaarheid en beschikbaarheid.