Cases

Voedselproducent staat voor dilemma product recall

Een voedselproducent wordt geconfronteerd met een bijzondere en onverklaarbare consumentenklacht.

In een eindproduct wordt een dood dier aangetroffen. De onderneming staat voor het vraagstuk of ze wel of geen product recall (terugroepactie) moet plegen. Crion verricht een onderzoek naar aanleiding van de bijzondere klacht. Daarbij worden alle scenario’s nagelopen en een aantal maatregelen genomen om aan meer informatie te komen en herhaling te voorkomen. Er is overleg met de VWA (Voedsel- en Warenautoriteit) en een mogelijke product recall wordt van A tot Z voorbereid, van de logistiek tot een script voor een telefonisch informatiepunt voor consumenten. Het blijft bij één klacht, een product recall blijkt niet nodig.