Diensten

Evaluatie, nazorg en onderzoek

Na een crisis is de verleiding groot om zo snel mogelijk weer terug te keren naar de dagelijkse realiteit. Toch is de fase na een crisis minstens zo belangrijk als de andere fases. Door goed te evalueren en te analyseren, kunnen verbeterpunten worden doorgevoerd. De medewerkers van CRION kunnen dankzij hun ervaring snel en adequaat analyseren welke maatregelen genomen moeten worden om een eventuele volgende crisis nog beter te bestrijden.

Concrete activiteiten zijn:

  • Evaluatie van de crisis
  • Nazorg voor de betrokkenen
  • Onderzoek wat de gevolgen zijn voor het communicatiebeleid
  • Advisering over aanpassing communicatiebeleid