Diensten

Preventie

De praktijk wijst uit dat organisaties die voorbereid zijn op een mogelijke crisis, beter met de situatie omgaan en daardoor de schade weten te beperken. De adviseurs van CRION kunnen bogen op jarenlange ervaring die hen in staat stelt om bedrijven te adviseren en te ondersteunen op het gebied van crisispreventie.

Concrete activiteiten zijn:

  • Crisisprocedures en –draaiboeken
  • Signalering en meldingssystemen
  • Structureel (crisis)overleg en doornemen relevante informatie
  • Trainingen en simulaties
  • Persoons- en evenementenbeveiliging
  • Preventieve slachtofferzorg
  • Follow-up en nazorg