Nieuwsarchief

Crisiscommunicatie VUmc goed verlopen

Afbeelding

Onze crisisexpert Noud Bex werd door CommunicatieOnline om zijn mening gevraagd. Volgens hem is 100% regie onmogelijk en is het nog spannend hoe het verder gaat. Maar de eerste 24 uur crisiscommunicatie zijn goed verlopen.

Zonder de precieze ins en outs te kennen: het VUmc heeft het, gegeven de omstandigheden, de eerste 24 uur communicatief goed gedaan. De boodschap was duidelijk: een externe oorzaak met grote gevolgen, de zorg voor patiënten heeft de hoogste prioriteit, patiënten hebben geen risico’s gelopen en worden preventief overgeplaatst naar andere ziekenhuizen.

Breed scala communicatiemiddelen

Ook werd duidelijk dat er geen pasklare oplossing was voor zo’n grote evacuatie. Het VUmc zette een breed scala aan communicatiemiddelen in. En in de loop van de dag volgde er telkens meer informatie. Het accent in de communicatie lag wel sterk op de inhoud, de getoonde empathie naar patiënten en hun familie had wat meer aandacht kunnen krijgen.

100% regie een illusie

En Wouter Bos moest ongetwijfeld zijn tijd en aandacht verdelen tussen het managen van de crisis én het te woord staan van de media die hem wilde zien en spreken. Het is een illusie dat je bij een dergelijke crisis 100% regie kunt voeren op de communicatie. Met name de communicatie naar familie van de patiënten is nauwelijks tot tevredenheid van iedereen uit te voeren. Veel actoren, een groot openbaar toegankelijk gebouw en de rol van sociale media maken dat extra lastig. Terecht ging het VUMC nog niet in op vragen over de risicoanalyse en –preventie, draaiboeken voor dit scenario en het crisismanagement.

Volgende fase

Ik ben benieuwd naar de volgende fase: slaagt het VUMC er in om overtuigend uit te leggen dat zij alles heeft gedaan wat je redelijkerwijs van het VUMC mocht verwachten? Dat vraagt om een extern onderzoek dat transparant wordt gecommuniceerd


Lees het volledige artikel op CommunicatieOnline