Nieuwsarchief

De ultieme crisismanagementvraag

Afbeelding

Ik heb in de afgelopen 25 jaar veel crisisteams mogen adviseren en van een aantal crisisteams deel mogen uitmaken. Uit ervaring kan ik zeggen dat zo'n team zich soms geplaatst ziet voor duivelse dilemma's.

Op basis van incomplete en soms tegenstrijdige informatie moet het crisisteam een keuze maken. Onder grote tijdsdruk, met veel media-aandacht en met grote afbreukrisico's. Hoe ver gaan we om herhaling te voorkomen? tot hoe ver gaan we met het bieden van hulp aan betrokkenen? Wat doen we met de gewenste mate van openheid vanuit reputatie versus de gewenste terughoudendheid vanuit juridisch oogpunt?

De vraag die vaak hardop stel is even simpel als effectief: "Als straks het worst case scenario werkelijkheid is geworden, kunnen we dan uitleggen dat we - met de informatie waarover we toen beschikten - hebben gedaan wat er redelijkerwijs van ons kon worden verwacht?" Deze vraag moet vooral worden beantwoord vanuit de positie en perceptie van de verschillende stakeholders. Het beantwoorden van deze vraag, of eigenlijk het discussiëren over het antwoord, helpt verrassend vaak bij het nemen van besluiten. Het mag duidelijk zijn dat de discussie zich dan vooral toespitst op de invulling van het begrip "redelijkerwijs". De korte variant van deze vraag is overigens: "Kun je het uitleggen aan je kinderen?"