Profiel

Ervaring en werkterreinen

De brede ervaring van CRION is in Nederland ongeëvenaard. Wij hebben ervaring met de meest uiteenlopende crisissituaties:

 • Actiegroepen, boycots
 • Ernstige geruchtenvorming, (imago)schade, uitlekken informatie
 • Directie/ bestuurscrisis, FIOD-inval, fraude, mismanagement, omkoping, acute financiële problemen, bedrijfsspionage, vijandige overname(poging)
 • Arbeidsconflicten, stakingen ontslag op staande voet (directie/bestuur)
 • Afpersingen, bedreigingen, bommeldingen, chantage, geweldpleging, gijzelingen (zelf)moord, ontvoering, sabotage, terrorisme
 • Brand, explosie, technische calamiteiten, grote (ernstige) ongevallen, milieucalamiteiten
 • Fabricagefouten, product recalls, voedselbesmetting/verontreiniging/ vergiftiging, technische calamiteiten
 • Discriminatie, ethische problemen, seksuele intimidatie of ongewenste intimiteiten
 • Medische calamiteiten
 • (Natuur)rampen
 • Wijzigend overheidsbeleid