CRION

CRION is een samenwerkingsverband van Bex*communicatie en International Security Partners op het terrein van crisismanagement en -communicatie

Een ernstige productiefout. Een poging tot afpersing. Een medische calamiteit. Fraude. Wanneer uw organisatie wordt getroffen door een crisis, kan een zorgvuldig opgebouwde reputatie binnen een dag beschadigd raken en de continuïteit van uw organisatie gevaar lopen.

Dankzij preventie en voorbereiding kunt u de kans op een crisis zo klein mogelijk te maken. Mocht u tóch worden getroffen, dan helpen adequaat crisismanagement en doordachte crisiscommunicatie de schade te beperken.

Bex* communicatie en International Security Partners bestrijken het hele traject van crisismanagement en communicatie: van preventie en voorbereiding, de aanpak van een concrete crisissituatie tot evaluatie en nazorg. Voortdurend is de doelstelling: het stimuleren van het crisisbewustzijn, het verkleinen van de kans op een crisis en het minimaliseren van de schade bij acute crises.

Contact

Bex* communicatie: 040 - 294 52 52

Bex* communicatie (24/7 bereikbaar): 088 505 90 00International Security Partners: 0320 - 28 41 41