Profiel

Medewerkers

Erwin van Dijkman, senior adviseur

Erwin adivseert al ruim 20 jaar over crisismanagement en de voorbereiding van strategische teams daarop. Altijd vanuit enthousiasme en betrokkenheid gericht op het verder brengen van organisaties, leiders en hun adviseurs.

Erwin is degene die de rust bewaart, overzicht biedt en ordening aanbrengt. Bij Bex*communicatie adviseert hij opdrachtgevers tijdens crisissituaties. Hij helpt hen met het formuleren van heldere doelen en uitgangspunten en het opbouwen van een consequente strategische redeneerlijn. Hij coordineert en organiseert de crisiscommunicatie operatie in nauwe samenspraak met de klant. Als lid van het Bex* crisisteam verzorg Erwin ook tal van trainingen en simulatieoefeningen op het gebied van crisismanagement.