Profiel

Medewerkers

Hans Slaman, algemeen directeur

Hans Slaman richtte in 1987 ISP op. Hij is algemeen directeur en maakt deel uit van het crisis ondersteuningsteam van ISP. Hans Slaman werkte 12 jaar bij het Korps Rijkspolitie, waarvan de laatste zes jaar bij de afdeling Bijzondere Recherchezaken (arrestatieteam). Hij was belast met de bestrijding van zware georganiseerde criminaliteit en terrorisme en met de persoonlijke beveiliging van hoogwaardigheidsbekleders. Hans Slaman is onder meer betrokken geweest bij de beveiliging van diverse ambassadeurs, de Paus, president Carter, de heer Kissinger en president Perez. Daarnaast werkte hij mee aan de bevrijding van de heren Heineken en Doderer en de aanhouding van IRA-terroristen.