Profiel

Medewerkers

Henk Bomer, senior adviseur

Sinds 2009 is Henk Bomer als senior adviseur werkzaam bij International Security Partners en adviseert hij opdrachtgevers in het bijzonder op het gebied van Business Continuity.
Daarvoor is Henk 10 jaar lang werkzaam geweest bij de ziekenhuisgroep Twente. Als veiligheidscoördinator van de ziekenhuisgroep Twente, was hij lid van: de stuurgroep veiligheid en lid van het crisismanagementteam.

Tevens was hij in die periode lid van de veiligheidsregio Twente. Gedurende die periode heeft Henk een ruime ervaring opgedaan met het opzetten en inrichten van crisismanagement-organisaties alsmede het daadwerkelijk managen van crisissituaties.