Profiel

Medewerkers

Jhorna Erkens, senior adviseur

Jhorna Erkens werkt sinds 1997 in het communicatievak en heeft ruime ervaring in complexe communicatietrajecten: communicatie is daarbij nooit een doel op zich, maar een middel om te bouwen aan een gewenste reputatie bij de juiste stakeholders om een achterliggend (business-)doel te bereiken.

Jhorna heeft onder andere veel ervaring met crisissen met betrekking tot (juridische) conflicten en geschillen, governance en bestuurlijke issues, (dreigende) faillissementen, fraude en interne onrust.

Jhorna heeft veel kennis van vraagstukken of crisissituaties in complexe omgevingen met diverse stakeholders met verschillende of tegenstrijdige belangen. Ze luistert, stelt de juiste vragen en analyseert snel en scherp. Jhorna gaat restultaatgericht, gestructureerd, pro-actief en kritisch meedenkend te werk. Ze bewaart de rust en streeft er naar om verschillende partijen met elkaar te verbinden. Daarbij is het beperken van reputatieschade van personen en organisaties altijd het uitgangspunt.